Fastighetsutveckling

Program

Från idé till verklighet

De åtgärder vi, efter beslut, valt att gå vidare med in i nästa skede (planskede eller systemskede)dokumenteras i ett program.

För oss som jobbar med projekt från idé till verklighet är det mycket viktigt att dessa handlingar på alla sätt utgör ett komplett material för att underlätta igångsättandet av näste skede.

För att få en kontinuerlig styrning av projektet omfattar programmet även projektets vision och målsättning.

Vill du veta mer?

Lennart Berg

VD på Ebab Fastighetsutveckling AB

Mobil: 070-604 20 14

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab