Fastighetsutveckling

Investeringskalkyl

Förutsättningar som ger oss vår investeringskalkyl

De värdepåverkande faktorerna och de tekniska förutsättningarna analyseras här i en kostnads-och intäktsanalys som tillsammans med förutsättningarna för det egna och det lånade kapitalet ger oss vår investeringskalkyl.

Vill du veta mer?

Lennart Berg

VD på Ebab Fastighetsutveckling AB

Mobil: 070-604 20 14

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab