Fastighetsutveckling

Hållbarhetsstrategi

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet

I planeringsstadiet hjälper vår hållbarhetsstrateg kunder att lyfta frågor kring hållbarhet. Därför erbjuder vi byggherrar, fastighetsägare, kommuner och statliga bolag att ta fram analyser samt utforma planer, koncept och strategier (Hållbarhetsstrategi). De syftar till att möta framtida behov och krav på det hållbara samhället både utifrån ett affärs-, stads- och fastighetsutvecklingsperspektiv.

Genom att ta ett helhetsgrepp i utvecklandet av fastigheter och som mål att presentera lösningar som integrerar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet genom de byggnadstekniska aspekterna tillsammans med hyresgästernas påverkan och omgivning.

Vill du veta mer?

Lennart Berg

VD på Ebab Fastighetsutveckling AB

Mobil: 070-604 20 14

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab