Fastighetsutveckling

Förstudier och utredningar

Säkra värdepåverkande faktorer

Genom förstudier och utredningar säkrar vi de antagna värdepåverkande faktorerna samt naturligtvis de tekniska förutsättningarna för att kunna genomföra dessa. Här är en beslutad hållbarhetsstrategi ett viktigt styrmedel. Många utredningar kan utgöras av beslutsunderlag inför val mellan olika lösningar (system eller metoder).

Vill du veta mer?

Lennart Berg

VD på Ebab Fastighetsutveckling AB

Mobil: 070-604 20 14

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab