Fastighetsutveckling

Energi, klimat och miljöutredningar

Viktiga krav för bra miljö

För att klara de allt viktigare kraven kring låg energiförbrukning och ett bra inomhusklimat kräver projekten, redan i fastighetsutvecklingsstadiet att ett antal beräkningar säkras. Därför är det inte ovanligt att följande beräkningar genomförs:

  • Energiberäkningar
  • Inomhusklimatberäkningar
  • Dagsljusberäkningar

Vidare kan vi ta uppdrag som omfattar bland annat Geoenergiberäkningar och Miljöinventering liksom val av- och genomförande av Miljöcertifiering.

Vill du veta mer?

Åsa Bergqvist

Avdelningschef Miljö

Mobil: 070-764 50 36

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab