Fastighetsutveckling

Byggherrerepresentation

Vi företräder dig i rollen som byggherre

Som byggherreombud tar vi ansvar för att utveckla och driva våra kunders projekt. Det är många intressen som ska bevakas som kräver kompetens i många frågor. Vi företräder kunden gentemot myndigheter och entreprenörer (Byggherrerepresentation). Efter drygt 30 år i branschen och vår starka koppling till genomförandeskedet har vi ett starkt och komplett erbjudande.

Vill du veta mer?

Lennart Berg

VD på Ebab Fastighetsutveckling AB

Mobil: 070-604 20 14

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab