Fastighetsutveckling

Byggherreombud

Vi tar ansvar för att driva och utveckla ditt projekt

Som byggherreombud tar vi ansvar för att utveckla och driva våra kunders projekt. Det är många intressen som ska bevakas som kräver kompetens i många frågor. Vi företräder kunden gentemot myndigheter och entreprenörer. Efter drygt 30 år i branschen och vår starka koppling till genomförandeskedet har vi ett starkt och komplett erbjudande. Som kund är det tryggt att få tillgång till alla tjänster från en och samma leverantör. Det ger en smidig hantering och en effektivare process. Vi erbjuder kalkyl, projekteringsledning, miljöledning, produktionsledning mm allt som bidrar till ett framgångsrikt  projekt.

Under flera år har vi jobbat med kunder som SEB Trygg-Liv, Stockholmshem med flera och där utarbetat ett avtalspaket som tydligt beskriver vårt ansvar i rollen som byggherrens ombud.

Kontakta oss gärna av dig om du vill ha en genomgång kring hur vi lägger upp ett uppdrag och hur vi hanterar viktiga frågor som arbetsmiljö och erfarenhetsåterföring till och från förvaltningsorganisationen.

Byggherreombud

 

 

 

Vill du veta mer?

Lennart Berg

VD på Ebab Fastighetsutveckling AB

Mobil: 070-604 20 14

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab