Fastighetsutveckling

Bostadsutveckling

Utveckling av bostäder som passar målgruppen

Genom årens lopp har vi haft uppdrag att utveckla tusentals lägenheter. Det är hyresrätter, bostadsrätter, äldreboende och studentbostäder. Olika uppdrag kräver olika analyser och tillvägagångssätt men det bestående är hur vi skapar mest värde för kunden. Vår styrka är att kunna erbjuda hela kedjan av kompetens – från mycket tidiga skeden till genomförande, förvaltningsstöd och garanti. Vi pratar gärna om att gå från idé till verklighet.

Ett av två specialistområden där vi fått många förtroendeuppdrag av våra kunder är bostadsutveckling. Vi har genom årens lopp byggt tusentals lägenheter och fått en kontinuerlig erfarenhetsåterföring från byggherrar, entreprenörer och projektörer.

Kunder som Stockholmshem och ByggVesta är återkommande kunder inom segmentet hyresrätter och kunder som Tobin Properties och vårt eget systerbolag Patriam AB är kunder som investerar i bostadsrätter.

Tack vare vårt eget bolag Patriam har vi erfarenheter som vi gärna delar med oss i ditt nästa bostadsutvecklingsprojekt.I Patriam har vi mycket höga ambitioner när det gäller hållbarhet. Varje nytt hus ska ha certifieringsnivå Miljöbyggnad guld.

Klimatsmart boende

Vi skapar de bästa förutsättningarna för ett klimatsmart boende. Med kompetens från våra miljöspecialister kring miljösamordning och projekteringsledning, tillsammans med våra energiexperter får du direkt tillgång till rätt kunskap och information.

Ibland krävs insatser från våra hållbarhetsstrateger för att utveckla bostäder i framkant som ger alla förutsättningar för att vinna gehör från både kommuner och nyttjare. Mer om hållbarhetsstrategi.

 

Vill du veta mer?

Lennart Berg

VD på Ebab Fastighetsutveckling AB

Mobil: 070-604 20 14

Kundprojekt

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab