Fastighetsutveckling

Behovs- och värdeanalys

Vision och målarbete i analys

Med fastighetsägarens/investerarens strategi och värderingar i grunden samt den nödvändiga omvärldsanalysen identifierar och analyserar vi vilka behov fastigheten skall uppfylla samt vilka värden som därmed kan uppnås. Strategin och värderingarna lägger även grunden till den övergripande visionen och målarbetet.

Vill du veta mer?

Lennart Berg

VD på Ebab Fastighetsutveckling AB

Mobil: 070-604 20 14

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab