Nyheter

Europachef från Shuregard ny VD på Ebab i Göteborg

Från och med den 1 april tar Andreas Holsti över VD-rollen på Ebab i Göteborg AB. Andreas kommer närmast från en funktion som Director of Construction & Development på Shurgard Europe.

 – Det känns väldigt spännande att nu flytta hem från Bryssel och ta över rollen som VD för Ebab i Göteborg. Jag har varit ansvarig för markförvärv och fastighetsutveckling på Shurgard och har med mig en stor och värdefull erfarenhet från Europa. Jag har lärt mig hitta mark, utveckla den och fastigheter samt driva utvecklingsprojekt i alla faser, säger Andreas Holsti. Det är också med stor glädje och stolthet jag är tillbaka inom Ebab-koncernen som jag lämnade 2001 för Shurgard, Inom Ebab finns en otrolig kompetens och mitt mål är att utveckla bolaget i Göteborg och fortsätta leverera värde för våra kunder. Vårt långsiktiga mål är att växa till 15-20 personer till 2017, säger Andreas Holsti.

– För Ebab i Göteborg finns en stor potential. Marknaden håller på att ta god fart och det har skett intressanta transaktioner inom det kommersiella segmentet. Till dessa behövs duktiga fastighets- och projektutvecklare, säger Kaarel Lehiste styrelseordförande och VD i koncernbolaget Ebab AB.

– Andreas Holsti är fastighetsutvecklare och har en bakgrund som entreprenör och konsult. Det är två viktiga egenskaper för att driva bolaget framåt. Andreas är en person som kan leda bolaget framåt och skapa mervärden för våra kunder och bolaget, avslutar Kaarel Lehiste.

Om Ebab AB

Ebab är ett konsultbolag som utvecklar fastigheter och driver projekt från idé till verklighet. Med stort engagemang och insikt skapar vi långsiktiga fastighetsvärden tillsammans med våra kunder. Vi har en bred bas av tjänster och erbjuder projektering till planering och ledning av projekt. Inom miljö- och energi har vi lösningar med spetskompetens för optimal energieffektivisering.
Med 150 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Öresundsområdet omsatte koncernen ca 180 mkr under 2013.
Ebab i Göteborg AB är ett dotterbolag till Ebab AB.

 

För mer information kontakta gärna:

Kaarel Lehiste, styrelseordförande och VD Ebab AB tel. 070-743 01 09 eller kaarel.lehiste@ebab.se
Andreas Holsti, VD Ebab i Göteborg tel. 076-147 98 28 eller andreas.holsti@ebab.se
Karin Giertta, Marknads- och kommunikationsansvarig tel. 072-200 11 23 eller karin.giertta@ebab.se

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab