Energi

Geoenergi

Låt berget värma och kyla din fastighet

Funderar du på geoenergi, bergvärme eller fjärrvärme till din nya fastighet, eller vill du konvertera ditt värmesystem från fjärrvärme till geoenergi eller bergvärme? Har du kanske tröttnat på oväntade prisökningar från fjärrvärmebolagen?

Med bergvärme hämtar man värmeenergi från berget som fastigheten står på. Via en värmepumpsprocess förädlar man värmeenergin så att den kan nyttjas för fastighetens värme- och varmvattensystem, och finns det goda förutsättningar så kan man även nyttja borrhålen för att kyla din fastighet på sommaren.

Med rätt dimensionerad och rätt installerad bergvärmeanläggning kan du njuta av både ett högre fastighetsvärde och ofta väsentligt lägre driftskostnader, men för att göra ”rätt” behöver du expertishjälp. Vi har många års erfarenhet av projektering och dimensionering av avancerade bergvärmeanläggningar.

 

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab