Energi

Energidesign

Genomtänkt och samordnad energidesign för bästa hållbarhet

Var och hur på tomten skall vi placera plattan för att byggnaden skall få de bästa förutsättningarna ur ett energiperspektiv? Vilken form skall byggnaden ha, vilken färg bör den ha för att vara så energieffektiv som möjligt? Vilken isolering? Vilka fönster? UV-värden?

Det finns många frågor att ställa, och det finns många svar. Vi hjälper dig se på olika alternativ för att ditt affärsbeslut kring energi och miljö ska kunna fattas på de bästa underlagen i projektet.

I energidesign-fasen börjar vi alltid med att gå igenom alla geometriska och designmässiga tankar som arkitekten och beställaren arbetar med i det tidiga skedet.

Vi jobbar med modeller i vilka vi gör simuleringar för att testa alternativa lösningar. Resultatet är en rekommendation till lösning där vi energisamordnar  för att få ut det bästa kring energieffektivitet, miljövänlighet, hållbarhet och affärsnytta.

Vill du veta mer?

Mattias von Malmborg

Energiexpert

Mobil: 070-769 77 45

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab