Energi

Energiberäkningar IDA ICE

Energiberäkningar ger information till rätt investeringsbeslut

Energieffektiviseringar görs på många håll i jakten på att komma hållbarheten närmare och nå de mål som formulerats. För att veta hur man konkret når sina energimål och möter gällande krav behöver man göra olika energiberäkningar genom tex IDA ICE.

I alla projekt som rör nyproduktion finns all anledning att se över hur olika val påverkar energianvändningen. Olika materialval påverkar energiprestandan och naturligtvis även val av tekniska installationer för värme och vatten. Om energibalansberäkningar görs i tidigt skede och innan arkitektur och konstruktion är fastställd finns möjlighet att få till en riktigt bra lösning på ett kostnadseffektivt sätt – genom att välja rätt utformning från början.

När energieffektiviseringar ska göras för ett befintligt bestånd fastigheter behöver olika simuleringar göras för att bland annat få fram vilka alternativ som ger bäst utfall tex nya fönster, ny värmekälla eller andra tekniska åtgärder. Våra energibalansberäkningar hjälper dig göra rätt prioriteringar.

Energiberäkningar är viktiga beslutsunderlag för dina kommande investeringar. Har du redan ett beräkningsresultat och vill ha en granskning gjord eller behöver ett andra utlåtande? Vi hjälper dig.

Genom energiberäkningar IDA ICE säkerställer vi kravbilden

Genom energisimuleringar i programvaran IDA ICE säkerställer vi att både krav från myndigheter och beställare uppfylls. Som specialister på miljö och energi gör vi avancerade simuleringar för att se hur olika indikatorer påverkar resultatet. Är målet en miljöcertifiering behöver byggnaden ha rätt energibalans ur alla perspektiv.

När du vill fördjupa dina kunskaper om en byggnads energibehov kan du ta del av blogginlägget om energiberäkningar och även hämta guiden.

 

 

Vill du veta mer?

Mattias von Malmborg

Energiexpert

Mobil: 070-769 77 45

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab