Energi

Effektoptimering

Balansen mellan energi och effekt

Jättarnas elchock – 38 % dyrare el ! Känner du igen löpsedlarna när elnätjättarna gång på gång höjer elnätspriset? I takt med att vi installerar solceller och vindkraft så innebär det stora utmaningar för kraftsystemet. Detta har hittills resulterat i kraftigt ökade elnätspriser under de senaste åren. Men, nu finns det lösningar på marknaden för effektoptimering.

Speciellt intressant är det för dig som har eller funderar på att installera solceller och/eller laddstationer för elbilar. Det är även intressant för dig som generellt vill ta kontroll över dina elnätskostnader.

På samma sätt som elnätbolagen tar ut högre elnätsavgifter så tar även fjärrvärmebolagen ut högre effektavgifter. Även här kan vi aktivt arbeta för att reducera dessa effekttoppar, och därmed hålla nere kostnaderna för din fastighet.

Hör av dig så hjälper vi dig effektoptimera dina installationer.

Vill du veta mer?

Mattias von Malmborg

Energiexpert

Mobil: 070-769 77 45

Kundprojekt

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab