Energi

Dagsljusberäkningar i IDA ICE

Fånga ljuset i rätt tid med dagsljusberäkningar IDA ICE

För att vi skall kunna prestera bättre, ha en bra arbetsmiljö på jobbet, i skolan och hemma måste det vara tillräckligt ljust. Rätt ljus handlar om att kunna se bra, känna sig trygg och det gör att kroppen får rätt förutsättningar att fungera optimalt. Det är något som är extra viktigt för oss nordbor.

När man bygger en fastighet behöver man planera för hur man bäst uppnår kraven på dagsljus. Ju tidigare man tar hänsyn till frågor kring dagsljus, dvs. placering av fönster, rumsindelning och vegetation i närområdet desto större möjlighet har man att göra rätt från början. Och, det är betydligt mer kostnadseffektivt än att behöva göra ändringar i senare skeden.

Dagsljusberäkningar i IDA ICE för rätt beslutsunderlag

Som specialister på energi gör vi avancerade simuleringar för att se hur olika indikatorer påverkar resultatet. Genom programmet IDA ICE studerar vi dagsljuset och tar fram ett beslutsunderlag för att byggnaden ska ha rätt förutsättningar i de frågor som rör energi och dagsljus. Dessutom säkerställer vi att kraven uppfylls.

Vill du fördjupa kunskapen om dagsljus – läs mer i blogginläggen Dagsljusberäkning 1 och Dagsljusberäkning 2

 

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab