Tjänster

Energi

Minskad energinota höjer fastighetens värde

Ett bra inomhusklimat och låg energiförbrukning höjer fastighetens värde och ökar avkastningen. Samtidigt bidrar en låg energiförbrukning och låga CO2-värden till en bättre och mer hållbar miljö.
Vad kan man mer önska – mer hållbarhet till högre lönsamhet?

Våra energiexperter hjälper dig nå ett maximalt driftnetto i kombination med ett optimalt inomhusklimat. Den rådgivning och de förslag du får syftar förstås till att aktivt minska din energinota. Vi har lösningar från ax till limpa. Först utreder vi fastighetens behov antingen genom design eller inventering. Detta kompletteras med olika beräkningar som ligger till grund för åtgärdsförslagen. När fastighetens behov är utredda och åtgärder beslutade diskuterar vi nästa steg. Vi vill gärna se att resultatet blir det vi kommit överens om. Därför hjälper vi dig gärna att projekteringsleda, projektleda och är med hela vägen mot målet, och säkerställer att det så förblir.
Vi jobbar långsiktigt och hållbart.

Garanterad energibesparing

Vår affärsmodell ger dig frihet att välja. Antingen väljer du en klassisk konsulttjänst eller en betalmodell som bygger på garanterad energiprestanda eller garanterad energibesparing.

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab