Nyheter

Ebabs medarbetare delaktig i framtagandet av nya AMA AF 12

Arne Eriksson har hjälp till med framtagandet av nya utgåvan av AMA AF 12

Ebabs inköpare Arne Eriksson har i egenskap av utredare medverkat att ta fram en ny utgåva av AMA AF 12 .
AMA AF 12 är de administrativa föreskrifter som alla upphandlingar som utförs inom byggbranschen baseras på. Man kan säga att det är inköparnas bibel.

Arne har i samarbete med projektledare från Svenskbyggtjänst, juridiskt sakkunniga Bo Linander, entreprenadjurister från Skanska, Trafikverket, WSP och Peab, företrädare för besiktningsmännen och SABO tagit fram denna nyutgåva av föreskrifterna.

Arbetet har pågått från april 2011 och avslutades nu i samband med utgivningen i november 2012.

Beställare av arbetet har varit Svensk byggtjänst.

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab