Nyheter

Ebab utvecklar framtidens Danderyds Sjukhus

Stockholms läns landsting genomför en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. 42 miljarder kronor investeras i nya och förbättrade lokaler för att kunna erbjuda ett växande Stockholm mer och bättre vård. På Danderyds Sjukhus projekterar Ebab bl a för ett nytt akutsjukhus där landstinget investerar nästan 1,5 miljarder kronor.

Ebab har fått det prestigefulla uppdraget att projektera och projektleda utvecklingen av framtidens Danderyds Sjukhus. En helt ny akutvårdsbyggnad ska byggas mellan sjukhusets centrala och södra delar. Den ska även kopplas ihop med en befintlig akutvårdbyggnad som kommer att genomgå en total teknisk upprustning och anpassas till verksamheten. De nya byggnaderna omfattar 28.000 kvm nybyggnad respektive 6.000 kvm ombyggnad.

I den nya byggnaden, som ska vara driftsatt för vårdverksamhet i slutet av 2017, byggs en ny akutmottagning och en sterilcentral. Här kommer även centraloperation och andra lokaler för behandling och intensivvård att skapas. Därefter påbörjas ombyggnaden av den gamla akutvårdsbyggnaden som ska vara färdig under 2019.Kapaciteten planeras öka från dagens 80 000 till 95 000 besökare år 2018.

Katrin Dahlström, vd på Ebab i Stockholm säger: ”Det är ett stort och viktig uppdrag för oss och befäster våra framgångar inom vård- och omsorg. Att bygga sjukhus under tiden då full verksamhet pågår kräver stor förståelse för kundens behov och lyhördhet för sjukhusets prioriteringar. Vi är en organisation som arbetar aktivt med vårt personliga ledarskap för att ge våra kunder 100 % lyckade och värdeskapande projekt.”

Bild: Ny akutmottagning på Danderyds Sjukhus, White Arkitekter

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab