Nyheter

Ebab teknisk rådgivare till Profi i affär om 1,4 miljarder

Ebab har, som teknisk rådgivare åt Profi i förvärvet av 16 fastigheter från Fabege för 1,4 miljarder kronor, genomfört en teknisk översyn av samtliga fastigheter och tittat på utvecklingsmöjligheterna i flera av fastigheterna.
[br]
”Vi har arbetet fram en metod för tekniska besiktningar i olika detaljeringsgrader och skeden”, säger Lennart Berg, VD Ebab i Stockholm. Beslutsunderlaget, som vi delger våra kunder, används i värderingen av fastigheterna och kan sedan ligga till grund för framtida drift- och underhållsplaner. ”Vi har levererat denna tjänst till ett flertal av våra kunder men aldrig i en så stora omfattning” – fortsätter Lennart.
[br]
Utöver den tekniska översynen har Ebab tittat på ett urval av fastigheterna ur ett fastighetsutvecklingsperspektiv. Det handlar bl.a. om förutsättningar för konverteringar men även om möjligheterna att ta fram nya byggrätter.
[br]
”Vi är mycket nöjda med att ha valt Ebab som teknisk rådgivare inför detta förvärv. Ebab kunde på ett snabbt och effekt sätt ta fram ett underlag som vi hade stor nytta av i förvärvsprocessen och sedermera kan använda i den löpande förvaltningen av beståndet” säger Thomas Sipos på Profi.

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab