Nyheter

Ebab satsar på kvalitet och rekryterar två Kvalitetssamordnare

Ebab söker just nu två kvalitetssamordnare till sin verksamhet i Stockholm. ”Vi har konstaterat att många entreprenörer behöver förbättra sitt kvalitetsarbete, främst avseende egenkontroller och vi är övertygade om att genom att stötta entreprenörerna i sitt kvalitetsarbete blir slutprodukten bättre”, säger Pia Krantz, KMA-ansvarig hos Ebab.

[br]

Pia fortsätter: ”Många entreprenörer förstår inte vikten av det egenkontrollarbete som sker ute i våra projekt och därför vill vi skapa en funktion som stöttar dessa entreprenörer i detta. Med våra kvalitetssamordnare skapar vi förutsättningar för ett bättre prioriterat och genomtänkt kvalitetsarbete i alla projekt och eftersom samordnarna även kommer att vara certifierade byggarbetsmiljösamordnare tillför vi ytterligare kunskapsstöd gällande arbetsmiljö.

[br]

”Vi vill skapa en ny roll som attraherar kompetenta medarbetare med intresse för just kvalitet och arbetsmiljöfrågor”, säger Lennart Berg, VD Ebab i Stockholm AB. ”Med denna satsning kommer kvalitets- och arbetsmiljöarbetet att förbättras ytterligare i våra projekt vilket är till allas vinning. Vi kommer att kunna erbjuda ett antal nya tjänster med allt från motiverande workshops till revision av egenkontrollprogram”.

[br]

På Ebab räknar man med att de två nya tjänsterna ska kunna tillsättas snarast och hoppas kunna se resultat av satsningen redan detta år.

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab