Nyheter

Ebab på Business Arena 16-17 september

Träffa oss på Business Arena 16-17 september. I monter 56A finns många representanter som är redo att diskutera planer och projekt.

Våra miljörepresentanter finns på plats för att bl.a berätta om:

Patriam – Bostäder med hög miljö- och energiprofil
• Vi skapar helt nya förutsättningar för moderna människor att bo i fastigheter med hög miljö- och energiprofil och den högsta miljöcertifieringen.
• Guldcertifieringar innebär en helt ny kommunikation och samverkan med alla boende mellan den som bygger och den som köper.
• Att bygga bostadshus kräver spetskompetens inom miljö och energi.

Vi bygger själva genom vårt bostadsutvecklingsbolag Patriam.

GrowSmarter – smartare miljöteknik
• Ett Europaprojekt där vi utvecklar nya stadsmiljöer för en mer hållbar stad
• Slakthusområdet är nästa attraktiva stadsdel som nu utvecklas i Stockholm
• Befintliga och blåklassade fastigheter
• Forskningsprojekt med miljö- och energiteknik i fokus i samarbete med KTH
• 250 företag är involverade

Vi ansvarar för projekt- och byggledning i fastigheter som ägs av Stockholms stad

Hållbarare sjukhus
• Locum – sjukhussatsningar för i hela Storstockholm
• Befintliga offentliga byggnader med stora behov
• Miljöinventeringar av 200.000 m2 sjukhus
• Skapa nya hållbara miljöer

Vi inventerar miljö-energi och räknar på vad hållbara miljöer kostar

Välkommen!

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab