Nyheter

Ebab och BSK Arkitekter samarbetar i unikt projekt i centrala Norrköping

Projektet Yllefabriken är ett av Norrköpings mest spännande omvandlingsprojekt och berör en av de sista stora orörda industribyggnaderna i centrala Norrköping. Ebab och BSK Arkitekter har i uppdrag att förvandla Nyborgs gamla yllefabrik från 1900-talets första hälft, till ett klimatsmart bostads- och kontorshus.

Yllefabriken har ett fantastiskt läge precis intill Strömmen i centrala Norrköping. De gamla industribyggnaderna ska inrymma c a 100 lägenheter med både hyres- och bostadsrätter, samt ca 5 000 kvm kontor och handel. Projektet kräver mycket stor respekt för det kulturhistoriska arvet.

– Att en gammal välbyggd fastighet återbrukas och fylls med nytt liv är en av grundbultarna i projektet, säger Lennart Berg, VD för Ebab Fastighetsutveckling AB och projektledare för Yllefabriken. Det gröna innehållet kommer också tydligt att speglas i flera av de lösningar som vi planerar.

I kvarteret planerar man dessutom en naturlig och levande mötesplats med kultur- och hållbarhetsförtecken; en destination med spännande småbutiker, matställen och kanske en saluhall. Kontoren får stora öppna ytor för modern kontorsverksamhet i en mycket inspirerande miljö. Preliminär byggstart är 2016 och inflyttning preliminärt under 2018.

– Vi kommer särskilt att tillvarata industribyggnadernas unika rumsliga kvaliteter, säger Svante Bergman, ansvarig arkitekt på BSK Arkitekter. Takhöjden och de stora fönstren ger en mycket speciell karaktär och fantastiska vyer. Goda förebilder finns i stora städer i andra länder, som New York och Amsterdam, säger Svante Bergman.

Uppdragsgivare är det nybildade Gamlebro AB, som i sin tur ägs av kommunalägda Hyresbostäder, Heimstaden Investment AB och Ståhl Invest i Norrköping AB. Inom kvarteret planerar man även för nybyggnader som bland annat ska innehålla ca 50 lägenheter.

Yllefabriken_balkongstudie

För mer information kontakta gärna:
Lennart Berg, vd, Ebab Fastighetsutveckling AB, lennart.berg@ebab.se, 08 600 82 00, 070 604 20 14.
Svante Bergman, affärsansvarig, BSK Arkitekter AB, svante.bergman@bsk.se, 08 601 15  32, 070 201 22 89.

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab