Nyheter

Ebab moderniserar Sveriges mest unika äldreboende – Danvikshem

Ebab har fått i uppdrag av Stiftelsen Danviks Hospital att driva projektet kring den nya ombyggnaden vilket även omfattar att leda projektering av 2 nya byggnader. Stiftelsen har tagit ett inriktningsbeslut om att utöka antalet vårdplatser med närmare 40 % till ca 260 mot nuvarande 188.
Projekteringen ska vara klar under 2015 och produktionen beräknas starta under 2014 för att vara klar under 2018.

Målet är att fortsatt kunna erbjuda en modern vård och omsorg som svarar upp mot de högt ställda kraven inom äldrevården. Nu görs en behovsanalys och förstudie samt en teknisk inventering.  Därefter vidtar olika skeden för att komma fram till bygghandlingarna. En fördjupad programprojektering startar direkt efter semestern och beräknas vara klar i början av 2015.

När Stiftelsen Danviks Hospital, i början av 1900-talet, gav uppdraget till Kreuger & Toll att bygga ett helt nytt ålderdomshem skrev tidningarna om lyx och överdåd. I dag vet vi att man redan då tog rätt beslut som både var klokt och framsynt. Kritiken kom för att man valde att bygga mycket modernt efter dåtidens standard med WC, varmvatten, elektricitet, hissar, centralvärme och matsalar. Vissa ansåg att gamla och sjuka inte behövde en sådan påkostad miljö.

– Vi investerar för att utöka och utveckla Danvikshem för att fortsätta vara attraktiva för våra hyresgäster och samarbetspartners.  Vi valde Ebab på grund av deras fina referenser inom just vård- och omsorg. Det är viktigt att vi har en partner som är angelägen om att driva arbeten med stor lyhördhet, respekt och förståelse för vår verksamhet och våra gäster, säger Sören Backlund, vd på Danvikshem.

Som vd på Ebab i Stockholm säger Katrin Dahlström: – Det är mycket hedrande att vi får ta oss an detta projekt. Det är inte varje dag vi stiftar bekantskap med en kund som har anor från 1551. Danvikshem erbjuder ett mycket eftertraktat äldreboende och vi kommer att addera ytterligare mervärden för framtidens gäster.

Bild: Danvikshem.
Foto: Patrick Miller

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab