Nyheter

Ebab-koncernen förändrar ägarstrukturen

Ebab AB förändrar ägarstrukturen i koncernen och säljer sina aktier i det 50/50 ägda bolaget Ebab Syd AB. Försäljningen genomförs nu när de gemensamma målen är uppnådda.

Sedan hösten 2010 har Ebab AB varit delägare i Ebab Syd AB. Den gemensamma ambitionen har varit att bygga ett lönsamt och starkt konsultbolag som tar marknadsandelar och sätter varumärket på bygg- och fastighetskartan i Öresundsregionen. Ebab Syd AB har hela tiden drivits av Håkan Bäckström och Johan Årsköld med Ebab AB som partner på styrelse- och ägarnivå.

Efter knappt fem års samarbete har nu de initialt uppsatta målen med bolaget uppnåtts. Ebab Syd AB har gått ifrån att vara 5 till 11 anställda och omsättningen har ökat från 7 till 11 MSEK.

Per den 31 mars 2015 säljer därför Ebab AB sina aktier i Ebab Syd AB, under namnändring till Planör AB, ett av Håkan Bäckström och Johan Årsköld samägt bolag.

Kaarel Lehiste, vd och koncernchef för Ebab AB summerar överenskommelsen: ”Det har varit ett bra och fruktsamt gemensamt arbete som nu övergår till ett samarbete mellan bolagen, dock utan ägarkopplingar. Jag önskar Håkan och Johan stort lycka till i sina satsningar framöver .”

Håkan Bäckström, vd för Ebab Syd AB säger: ”Efter fem år av samarbete har vi lyckats ta position i Öresundsregionen. Vi är en lokal aktör och fortsätter vårt framgångsrika arbete att utveckla våra kunder och deras projekt.”

För mer information kontakta gärna:

Kaarel Lehiste, VD och Koncernchef, Ebab AB, tel. 070-743 10 09, kaarel.lehiste[at]ebab.se
Håkan Bäckström, VD, Ebab Syd AB, tel 070-723 75 10, hakan.backstrom[at]ebab.se
Karin Giertta, Marknads- och kommunikationsansvarig, Ebab AB, tel. 072-200 11 23, karin.giertta[at]ebab.se

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab