Nyheter

Ebab förnyar Medborgarhuset på Söder i Stockholm

Medborgarhuset på Södermalm som fyller 75 år ska utvecklas och rustas upp för att locka fler besökare och hyresgäster. I dag finns här bibliotek, möteslokaler, en gymnastiksal och det Forsgrénska badet. Staden söker nu bättre tillgänglighet, mer funktionella lokaler och minskad energiförbrukning.

Ebab har fått uppdraget att ta sig an projektledningen att helrenovera och bygga om fastigheten som har en area på ca 14 000 m2. Nu inleds arbetet att projektera program- och systemhandling inför det genomförandebeslut som fattas i fastighetsnämnden och kommunfullmäktige.

Mats Carlson, projektledare från Ebab säger: ”En stor och spännande utmaning kommer att vara att balansera den kulturhistoriska miljön med kraven på modernisering. Medborgarhuset är blåklassad dvs har högsta bevarandeklass och är verkligen ett landmärke på Söder. Vi vill bidra till att förverkliga stadens mål om en hållbar stadsmiljö och ett offentligt rum i världsklass”.

Medborgarhuset uppfördes 1939 i klassicistisk stil i en tid då många nya byggnader hade funkis som ledstjärna. Arkitekten hette Karl Martin Westerberg och det blev ett av hans största uppdrag som han fick efter en arkitekttävling. Hans tanke var att skapa en byggnad som inspirerar människors lust att uppleva, lära, läsa och gestalta och röra sig.

Beslut om genomförande beräknas till första kvartalet 2015.

För mer information kontakta gärna:

Fredrik Aspe, Vice vd, Ebab i Stockholm AB tel. 070-834 30 94 eller fredrik.aspe@ebab.se
Mats Carlson, Projektledare, Ebab i Stockholm AB tel. 070-557 29 98 eller mats.carlson@ebab.se
Karin Giertta, Marknads- och kommunikationsansvarig, tel. 072-200 11 23 eller karin.giertta@ebab.se

Bild: Projektledare Mats Carlsson, Ebab i Stockholm AB.

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab