Nyheter

Ebab bildar nytt bolag för Affärs- och Fastighetsutveckling

Ebabkoncernen fokuserar sin affärs- och fastighetsutvecklingsverksamhet i ett separat bolag och bildar 1 juni 2011 Ebab Fastighetsutveckling AB. Det nya bolaget skall fokusera på rådgivning och samverkan inom affärs- och fastighetsutvecklingsfrågor.

Bolagets affärsidé är att förse fastighetsägare och investerare med värdeskapande utvecklingsprojekt och fastighetsrelaterade affärsupplägg.

Under de tre senaste åren har affärsområde Fastighetsutveckling inom Ebab i Stockholm utvecklat en metodik och ett antal framgångsrika affärsmodeller som nu kommer att utvecklas vidare i Ebab Fastighetsutveckling. Metodiken och affärsmodellerna bygger på värdeoptimering av driftsnetto och värdeskapande utvecklingsprojekt och realiseras inte sällan tack vare att en fastighetstransaktion genomförs.

”I de mer komplexa affärerna drar vi nytta av flera av våra kompetenser runt projekttransaktioner, projektuthyrning och fastighetsutveckling”, säger Lennart Berg, tillträdande VD i det nya bolaget. ”Genom att nyttja kompetensen vi har inom Ebabkoncernen säkrar vi kostnader och tider i våra affärsupplägg vilket ger tryggare beslutsunderlag”, fortsätter Lennart.

Genom att samla affärs- och fastighetsutveckling i det nya bolaget och behålla projektutveckling och genomförande i Ebab i Stockholm tydliggörs de olika kompetenserna. ”Med en tydligare fokusering kan vi möta marknadens ökade krav på kreativitet och kompetens”, säger Kaarel Lehiste, VD Ebab AB. ”Såhär behåller vi all kompetens inom koncernen samtidigt som de olika bolagen kan satsa på att utveckla just sin del av verksamheten.”

Kaarle Lehiste tar över tjänsten som VD för Ebab i Stockholm.

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab