Nyheter

Ebab ansvarar när Stockholms Sjukhem bygger ny sjukhemsbyggnad

Ebab ansvarar när Stockholms Sjukhem bygger ny sjukhemsbyggnad – Projekt Kastanjebacken i Kv Vallgossen 13

På uppdrag av Stiftelsen Stockholms Sjukhem är ebab i Stockholm AB i full gång med förarbetet för den nya sjukhemsbyggnad på Kungsholmen, som preliminärt beräknas stå färdig under 2012/2013. Den nya byggnaden på ca 20.000 kvm kommer att erbjuda ett vård- och omsorgsboende med hög standard, genensamma ytor och funktioner samt lokaler och butiker i markplan. En särskild trädgårdsterrrass för bl.a. demensvård anläggs i anslutning till byggnaden och den befintliga parken föryngras för att återskapa grönyta och ge vården en ytterligare kvalitet.

ebab har varit engagerade i Projekt Kastanjebacken sedan start och ansvarat för program-och systemhandlingar samt framtagande av underlag för detaljplanen.

I september väntas Stadsbyggnadsnämnden besluta om detaljplaneändringen och därefter går arbetet in i en ny fas. Projektering och upphandling av entreprenörer är redan igång och så snart beslutet och eventuella överklaganden tillåter kan själva byggandet påbörjas.

Projektet drivs i enlighet med ebabs modell för delad entreprenad – PMC.

”Vi har i många år jobbat med liknande projekt och olika liknande vårdgivare och den kompetens vi fått där har nu resulterat i detta samarbete med Stockholms Sjukhem – ett samarbete vi är glada och stolta över” – säger Thomas Järlö, affärschef på ebab i Stockholm AB.

Projektet omfattar cirka 100 vårdplatser/lägenheter om 33 kvm, varav nio lägenheter är öronmärkta för yngre med demenssjukdom. Lägenheterna kommer att inrymmas i den nya byggnaden och skall utrustas med egen wc, dusch, tvättmaskin och pentry.

Byggstart är planerad till 2010, under förutsättning att detaljplan och lovfrågor är klara.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Järlö, affärschef ebab i Stockholm AB, tel 0708-34 30 79
Lennart Berg, VD ebab i Stockholm AB, tel. 08-600 82 00

Ladda ned som pdf

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab