Nyheter

Arenastaden utvecklas med gigantiskt kontorsprojekt

Sveriges största och mest intressanta kontorsprojekt finns nu i Arenastaden, Solna. Här byggs moderna kontor med 30 000 arbetsplatser med högt ställda miljö- och energikrav. I området finns redan Friends Arena och hotell med plats för ca 900 gäster. Mall of Scandinavia med 250 butiker kommer att vara klar hösten 2015. Kollektiva transportmedel och påfarter till motorleder skapar hög tillgänglighet. Närheten till nationalstadsparken med Hagaparken och Ulriksdals slottsområde bidrar till naturlig rekreation.

Fabege äger majoriteten av alla kommersiella lokaler i området. De företag som redan valt Arenastaden är: TeliaSonera, Vattenfall, Carlsberg, Balance, Adidas, Esprit, Olympus, Egmont, Peab, Nike, Nordisk Film, Svenska Fotbollförbundet och Siemens. Det enskilt största hyreskontraktet är tecknat med SEB inom kv Pyramiden 4. Det omfattar över 4 500 arbetsplatser fördelat på tre huskroppar och över 90 000 m² BTA.

För säkrare miljö
Byggnaderna som uppförs kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent vilket ställer höga krav på både projektering och genomförande. Det innebär förutom val av olika byggmaterial, att stor vikt läggs vid utformning av bl a själva byggarbetsplatsen och hur man arbetar för en säker arbetsmiljö i projektet.

För närvarande pågår arbeten med ledningsomläggningar, flytt av trapp och hiss i anslutning till Målbron som leder till pendeltågsstationen och arbeten med spontkonstruktioner. Arbeten har föregåtts av rivningsarbeten av det tidigare q-märkta kontorshuset Oktagonen som tidigare var ett landmärke inom Solna. Dessa rivningsarbeten har gått helt enligt plan och avslutades i början av september.

Upphandlingsstöd för Fabege
Ebab ansvarar övergripande för produktionsblocket för uppförandet av byggnaderna inom kvarteret Pyramiden 4. Tillsammans med Fabege har Ebab inledningsvis upphandlat och samordnat rivnings-, schakt- och grundläggningsarbeten. Nyligen avslutades också ett flera månaders intensivt upphandlingsarbete då Fabege nu kommit överens med en totalentreprenör om att utföra resterande arbeten på totalentreprenad.

Fabeges operativa projektledning består av ett konsortium handplockade konsultföretag som tillsammans skall ro detta stora projekt i hamn.

Bild: Alessandro Ripellino Arkitekter

Pyramiden-arkitektbild-Alessandro-Ripellino-Arkitekter

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab