Nyheter

Äntligen Jobb för nyanlända akademiker

Genom projektet ”Äntligen jobb” öppnas en ny möjlighet att kunna göra ett större urval och rekrytera akademiker med annan bakgrund. Projektet drivs idag av företag som Swedbank, Skanska, Volvo,  E.O.N mfl, tillsammans med Arbetsförmedlingen. Teknikföretagen och Sveriges ingenjörer är intressenter i projektet. Vi kände att vi också ville göra skillnad för några av de för närvarande 65 000 utlandsfödda och arbetslösa akademiker som finns i vårt land. Det finns många fördelar för oss som företag och samhälle

  • Tryggar framtida kompetensbehov genom ökad tillgång på kompetens.
  • Minskar avståndet mellan utländsk arbetskraft och svensk arbetsmarknad.
  • Breddar vår rekrytering och får nya kunskaper och kontaktnät, som gör oss till en bättre arbetsgivare
  • Ökar vårt samhällsengagemang – det är positivt att vara med i en struktur och ett nätverk för viktiga frågor
  • Vi vill vara en förebild och aktör som bidrar till mångfald.

Hur fungerar det?
Arbetsförmedlingen matchar personer som uppfyller vår kravprofil. Vi börjar med att erbjuda en praktikperiod som ligger till underlag för den yrkeskompetensbedömning som därefter görs. Stämmer allt och trivs vi med varandra kan vi förlänga praktikperioden, nu eller senare. Vår förhoppning är naturligtvis att vi på detta sätt ska hitta ny kompetens och kunna anställa fler personer.
Vill du höra mer om projektet. Kontakta gärna Veronica Warneskog på Ebab tel. 070-931 23 64.

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab