Affärsutveckling

Strategisk rådgivning

Från idé till verklighet

Hur kan din idé bli verklighet? I affärens eller projektets tidiga skede analyserar vi idéerna och tar fram olika beslutsunderlag som presenteras för alla intressenter. Inte sällan innehåller beslutsunderlaget en jämförelse mellan olika alternativ och förslag på organisation och ansvarsfördelning. Dessutom sammanställs en budget och tidplan för att komma vidare i affären eller projektet.

Vi ger strategisk rådgivning inte bara kring fastighetsaffärer eller projektutveckling utan tar även fram utvecklingsplaner för hela fastighetsbestånd.

Många kunder anlitar oss i transaktioner som innefattar ett pågående eller ett tänkt projekt där vi kan gå in och se över befintliga detaljplaner, bygglov, kalkyler m.m.

Vi omvärldsbevakar varje dag

På Ebab har vi hela kedjan av expertis från mycket tidiga skeden till det faktiska genomförandet, för att din idé ska kunna bli verklighet. Vi kommunicerar dagligen med fastighetsägare och investerare och lyssnar in vilka affärer våra kunder vill göra. Det är början till att se olika affärsmöjligheter och bidra till ökade fastighetsvärden.

I visa falla skapar vi värden helt enkelt genom att identifiera ett utvecklingsprojekt och koppla det till rätt kund – en fastighetsägare eller investerare. Det kan röra sig om en direktmarkanvisning, vinnande av en tävling eller ett externt kundbehov som bara kan lösas genom ett utvecklingsprojekt.

Vill du veta mer?

Lennart Berg

VD på Ebab Fastighetsutveckling AB

Mobil: 070-604 20 14

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab