Affärsutveckling

Projekttransaktion

Värdeskapande är grunden för varje projekttransaktion

Som specialister inom projekt- och fastighetsutveckling är värdeskapande grunden för vår affärsutvecklingsmetodik. Vår kompetens ger oss möjlighet att koppla potentiella utvecklingsprojekt till rätt kund – en investerare eller fastighetsägare. Principen bygger helt enkelt på att fastigheter och deras utvecklingspotential är olika värda för olika kunder. Vår roll är inte som transaktionsrådgivare utan som affärskatalysator där vi går igenom hela affären. Vi kallar det projekttransaktion.

Vill du veta mer?

Lennart Berg

VD på Ebab Fastighetsutveckling AB

Mobil: 070-604 20 14

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab