Affärsutveckling

Projekttransaktion

Där värdeskapande är grunden för affären

Som specialister inom projekt- och fastighetsutveckling är grunden för vår affärsutvecklingsmetodik att skapa värden. Vår kompetens ger oss möjlighet att koppla potentiella utvecklingsprojekt till rätt kund – en fastighetsägare eller investerare.

Principen bygger helt enkelt på att fastigheter och deras utvecklingspotential är olika värda för olika kunder. Projekten är livsnerven och hållbara samhällen är vår vision. Vår roll kan både vara som transaktionsrådgivare eller som affärskatalysator där vi går igenom hela affären. Vi kallar det projekttransaktion.

Vår egen organisation har även möjlighet att bistå en fastighetsägare under det förvaltningsskede som föregår ett projekt. Vi hjälper till med att köpa in en effektiv fastighetsskötsel men tar själva hand om kontakten med hyresgästerna. Kontakten med hyresgästerna lägger grunden till det evakueringsarbete som måste till innan ett omfattande projekt. Vi jobbar även med att hyra ut vakanta lokaler på korttidskontrakt med avstående av besittningsskydd – allt för att förbereda fastigheten för det kommande projektet men ändå behålla ett flöde så långs som möjligt.

Vill du veta mer?

Lennart Berg

VD på Ebab Fastighetsutveckling AB

Mobil: 070-604 20 14

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab