Affärsutveckling

Investeringskalkyl

Investeringskalkyl

Våra affärsutvecklare har mångårig erfarenhet av att jobba med investeringar i fastigheter både i form av förvärv eller utveckling. Vi följer trenderna i marknaden och studerar avkastningskrav för att ge dig, som investerare, en tydlig bild av värdeutvecklingen.

Vi har även lång erfarenhet av uthyrning och säkrar på så sätt hyresnivåerna i projekten.

Slutligen har vi, genom vårt systerbolag, tillgång till en komplett organisation för att kunna anta kostnaderna i form av underhållskostnader, produktionskostnader eller projektkostnader. I vissa fall föreslår vi att kostnaderna skall säkras genom att vi tar fram förfrågningsunderlag som vi sedan begär in offerter på från utvalda entreprenörer/leverantörer.

En mycket säker investeringskalkyl kan fås genom att nyttja våra koncepthus.

Ebab Fastighetsutveckling arbetar med ett antal koncepthus som vi kan leverera nyckelfärdiga till dig som fastighetsägare. Vi har ett spann från mindre byggnader med 10 lägenheter i 3 våningar till lite större byggnader med ett 50 tal lägenheter i 6-9 våningar.

Trygghet, genom att sätta produktionskostnaden till kunden så ger vi kunden en säker och trygg avkastning så sitt projekt.

Våra koncepthus håller hög kvalité och har en trevlig arkitektonisk gestaltning.

Vill du veta mer?

Lennart Berg

VD på Ebab Fastighetsutveckling AB

Mobil: 070-604 20 14

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab