Affärsutveckling

Affärsidentifiering

Hur kan din idé bli verklighet?

I affärens eller projektets tidiga skede analyserar vi idéerna och tar fram olika beslutsunderlag som presenteras för alla intressenter. Inte sällan innehåller beslutsunderlaget en jämförelse mellan olika alternativ och ett förslag på organisation och ansvarsfördelning. Dessutom sammanställer vi en budget och tidplan för att komma vidare i affären eller i projektet.

Vi ger strategisk rådgivning kring fastighetsaffärer och projektutveckling och tar även fram utvecklingsplaner för hela fastighetsbestånd.

Många kunder anlitar oss i fastighetstransaktioner som innefattar ett pågående eller ett tänkt projekt. Med vår kompetens från affärsområdena Stadsutveckling och Fastighetsutveckling kan vi gå in och se över befintliga detaljplaner, bygglov, kalkyler m.m.

Vill du veta mer?

Lennart Berg

VD på Ebab Fastighetsutveckling AB

Mobil: 070-604 20 14

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab