Tjänster

Affärsutveckling

När framtidsvisionerna får liv

Hur vill människor bo och arbeta i framtiden? Vilka områden och verksamheter är värda att satsa på? Genom våra erbjudanden kring affärsutveckling hjälper våra erfarna konsulter dig att förädla och lyfta din affär till nästa nivå, oavsett om det gäller sjukhus, kontor eller bostäder, gammalt eller nytt.

Att utveckla en affär handlar om att hitta rätt värden till rätt målgrupp. Det är det första steget som görs för att se vilka möjligheter och problem som finns i projektet. Att affärsutveckla handlar om att fortsätta vara konkurrenskraftig och se hur samhället växer och förändras.

Nya möjligheter som skapar affärsutveckling och tillväxt

Affärsutveckling handlar om att förstå din vision och dina mål. Där föds sedan idéerna om vad som ska göras i ett längre perspektiv och hur det ska gå till rent konkret. Den analys som görs leder till att vi hittar lösningar och ser möjligheter som skapar utveckling och tillväxt. Det kan vara det första steget i ett samarbete som kan vara kort och väldefinierat eller som har ett mål i ett färdigutvecklat projekt som vi driftar och förvaltar.

Vill du veta mer?

Lennart Berg

VD på Ebab Fastighetsutveckling AB

Mobil: 070-604 20 14

Kundprojekt

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab