Tjänster

Affärsutveckling

När framtidsvisionerna får liv

Att utveckla en affär handlar om att hitta rätt värden till rätt målgrupp. Det är det första steget som görs för att se vilka möjligheter och utmaningar som finns i projektet. Att affärsutveckla handlar om att fortsätta vara konkurrenskraftig och se hur samhället växer och förändras. Att hitta rätt produkt till rätt delmarknad och kunna utföra den till ett konkurrenskraftigt pris.

Affärsutveckling handlar också om att förstå din vision och dina mål. Där föds sedan idéerna om vad som ska göras i ett längre perspektiv och hur det ska gå till rent konkret. Den analys som görs leder till att vi hittar lösningar och ser möjligheter som skapar utveckling och tillväxt. Det kan vara det första steget i ett samarbete som kan vara ett kort och väldefinierat uppdrag eller ett långt samarbete där vi färdigutvecklat ett projekt som vi förvaltar eller hjälper till att sälja.

Vi arbetar med affärsutveckling inom följande delområden:

  • Affärsidentifiering/affärsanalys
  • Affärsstrategi
  • Projekttransaktion
  • Investeringar

Vill du veta mer?

Lennart Berg

VD på Ebab Fastighetsutveckling AB

Mobil: 070-604 20 14

Kundprojekt

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Ebab