Förvaltning

Underhållsplaner

Bättre säkerhet, längre livslängd och kontroll på kostnaderna

En fastighet innehåller en mängd installationer, konstruktioner och gårdsarmaturer som behöver underhållas på rätt sätt för att kunna garantera säkerhet och en lång livslängd. I det dagliga underhållet kan det finnas uppgifter som glöms bort vilket nödvändigtvis inte märks men som bidrar till högre driftkostnader. Genom att hålla underhållsplanen uppdaterad minimerar du också risken för olyckor och överraskningar som kan innebära förhöjda kostnader.

En korrekt tillsyn- och skötselplan skall inte ha för många uppgifter eftersom kostnaderna för att utföra arbetet kan överstiga nyttan av underhållet. Den skall ändå vara tillräckligt omfattande så att fastighetstekniken fungerar optimalt. Långsiktiga underhållsplaner skall utarbetas med rätt kostnadsuppskattningar och planenliga ingrepp. Vi hjälper dig upprätta smarta underhållsplaner samt systemstöd för att följa upp utveckling och budgetering i fastigheter.

Optimera fastighetsunderhållet

Vi hjälper dig att optimera din underhållsplan och därmed ditt fastighetsunderhåll så att det motsvarar branschens rekommenderade normer. För att leverera den bästa möjliga underhållsplanen går vi igenom hela fastigheten samt bekantar oss med alla tillgängliga dokument. Efter detta skapar vi en underhållsplan baserat på vår erfarenhet. Med rätt besiktningar, ronderingar och myndighetsgranskningar ser vi till att din fastighet drivs på det mest kostnadseffektiva sättet.

Av oss kan du också få hjälp i anbudsförfarande och med implementering av underhållsplaner.

Vill du veta mer?

Sandra Davidsson

Energi- och miljöspecialist

Mobil: 073-071 24 69

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Copyright © 2017 Ebab AB

Ebab