Förvaltning

Förvaltningsstöd

Beslutsunderlag för rätt kostnader och rätt effektivitet

Alla fastighetsbestånd, oavsett om de är små eller stora, behöver någon typ av tekniskt förvaltningsstöd.
Vi har erfarenhet av att lägga upp och strukturera energiuppföljning, felanmälan och underhållsprocesser med mera. Om du vill modernisera förvaltningen eller driften och gå över till en webbaserad översikt av fastighetsbeståndet kan vi erbjuda Granlund Manager. Då får du ett modernt gränssnitt som alltid är tillgängligt, ger ordning och reda och rätt beslutsunderlag i din förvaltning.

Förvaltningsstödet består bland annat av rådgivning angående:

  • Underhållsstrategier
  • Energistyrning och -strategi
  • Energiuppföljning och rapportering
  • Felanmälansprocesser

Om förvaltningen redan fungerar effektivt kan vi hjälpa dig med att ta fram nyckeltal angående kostnader och prestanda som är kopplat till underhållsplaner, energi och hantering av felanmälan. Detta för att du skall kunna betygsätta, förbättra och därmed öka värdet på dina fastigheter.

Vill du veta mer?

Sandra Davidsson

Energi- och miljöspecialist

Mobil: 073-071 24 69

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Copyright © 2017 Ebab AB

Ebab