Energi

Energiuppföljning

Följ upp energiförbrukningen och bli mer hållbar

Att hela tiden ha kontroll på energiförbrukningen gör att du aktivt är med och kan påverka för ett hållbarare samhälle.

Vi jobbar med ett särskilt system för energiuppföljning där du som kund antingen manuellt kan föra in all data kring energiförbrukningen i dina fastigheter, alternativt kopplas upp direkt mot energibolagen för automatisk avläsning. I systemet, som heter Granlund Manager, kan du sedan avläsa den totala förbrukningen i ditt fastighetsbestånd. Här får du också stöd att se hur du kan prioritera energieffektiviseringsåtgärder och i vilken prioriteringsordning du får den största affärsnyttan.

Vill du veta mer?

Mattias von Malmborg

Energispecialist

Mobil: 070-769 77 45

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Copyright © 2017 Ebab AB

Ebab