Energi

Energiinventering

Rätt information sparar energi

Över tiden sker förändringar kring fastighetens installationer. Det som en gång var optimalt justerat och kalibrerat kan ha kommit i obalans. Resultatet är ofta att du betalar för en större energiförbrukning än du behöver.

Våra specialister hjälper dig att inventera dina fastigheter så att du får kunskap om de installationer som finns, i vilket skick de befinner sig och var det finns eventuella ”energitjuvar”. Vi kan utföra en komplett nulägesanalys med energibalansberäkning. Naturligtvis kan vi även rekommendera förändringar och alternativa energisparande åtgärder kring fastigheternas installationer, i syfte att minska energiförbrukningen. Med en kompletterande energibalansberäkning kan vi även beräkna framtida energiförbrukning. Kalkylen visar hur stor energibesparing olika åtgärder och installationer ger.

Kostnadseffektiva lösningar för bästa affär

Vi gör en sådan översyn från en affärsmässig utgångspunkt så att du som uppdragsgivare får information om vilka lösningar som är de mest effektiva ur ett affärsperspektiv. Naturligtvis ser vi det ur ett miljö- och energimässigt perspektiv också.
Vi erbjuder även kalkyler så att du får en bild av vilken typ av investering som skulle krävas och vilken återbetalningshorisont olika lösningar kan tänkas ha.

Vill du veta mer?

Mattias von Malmborg

Energispecialist

Mobil: 070-769 77 45

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Copyright © 2017 Ebab AB

Ebab