Energi

Energidesign

Genomtänkt design för bästa hållbarhet

Var och hur på tomten skall vi placera plattan för att byggnaden skall få de bästa förutsättningarna ur ett energiperspektiv? Vilken form skall byggnaden ha, vilken färg för att vara så energieffektiv som möjligt? Vilken isolering? Vilka fönster? UV-värden?
Det finns många frågor att ställa, och det finns många svar. Vi hjälper dig att se på de olika alternativ som finns så att du får goda underlag för att fatta affärsbeslut om energi och miljö i just ditt projekt.

När vi gör en energidesign börjar vi alltid med att gå igenom alla geometriska och designmässiga tankar som arkitekten och beställaren arbetar med i det tidiga skedet.

Många experter samverkar för bästa lösning

Vår viktiga roll och medverkan vid till exempel starten av ett nybyggnadsprojekt börjar redan vid tankarna kring var på tomten byggnaden skall placeras. Under arbetets gång samarbetar vi med arkitekt, miljöspecialist, uppdragsgivare och andra intressenter för att ta fram den bästa energilösningen för den aktuella byggnaden. Vi jobbar med modeller i vilka vi kan göra simuleringar för att testa alternativa lösningar. Vi går igenom dem med dig som uppdragsgivare och rekommenderar den bästa lösningen för just ditt projekt med tanke på energieffektivitet, miljövänlighet, hållbarhet och affärsnytta.

Hur kan Ebab hjälpa ditt företag?

Kontakta oss

Copyright © 2017 Ebab AB

Ebab