Hyresrätter vid Liljeholmskajen

Nytt kvarter med 224 hyreslägenheter, 8 lokaler och 2 förskolor som bygges i två etapper i området mellan Sjöviksvägen och Fredsborgsgatan. I kvarterets mitt skapas en innergård med grönytor, planteringar och lekyta.

I två etapper byggdes 224 hyreslägenheter, 8 lokaler och två förskolor. Den första etappen blev klar 2008 och den andra blir klar våren 2011.


Fakta:
Beställare: AB Stockholmshem
Kv./Projektnamn: Kv Sjövik 7.
Typ: Nybyggnad av hyresrätter 96 + 128 lgh, 3 + 5 st lokaler samt 1 + 1 st förskolor.
Skede: Samtliga (tidiga skeden, program- och projekteringsskede, genomförandeskede)
Genomförandeform: Delad entreprenad Construction Management
Storlek: etapp 1: totalt ca 10 410 BTA, 7 645 m2, etapp 2: totalt ca 14 596 BTA, 10 462 m2 BOA

Tillbaka